Neurotoksyny rozwojowe
grudzień 12, 2012
Rosnąca liczba substancji chemicznych związanych z chorobami mózgu u dzieci !!!!!!
Toksyczne związki chemiczne mogą być trigerami  niedawnego  wzrostu  zaburzeń neurorozwojowych wśród dzieci takich jak:  autyzm , zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz dysleksja. Donoszą nowe badania z Harvard School of Public Health ( HSPH ) Icahn School of Medicine at Mount Sinai .

Naukowcy twierdzą, że nowa globalna strategia zapobiegania  poprzez kontrolę stosowania tych substancji jest pilnie potrzebna .

“Największym problemem jest duża liczba dzieci, które zostały dotknięte przez toksyczne  uszkodzenie rozwoju mózgu, w przypadku braku formalnego rozpoznania . Cierpią ona na obniżoną koncentrację uwagi , opóźnienie rozwoju oraz słabe wyniki w szkole . Prawdopodobnymi przyczynami tych uszkodzeń są przemysłowe chemikalia. -  powiedział Philippe Grandjean , adiunkt zdrowia środowiskowego w HSPH .

Badania stanowią follow up wcześniejszego raportu z 2006 roku. Zidentyfikowano pięć chemikaliów przemysłowych jako „neurotoksyny rozwojowe” czyli substancji chemicznych , które mogą powodować niedobory w mózgu . Nowe badania aktualizują  ustalenia dotyczące tych substancji chemicznych i dodają informacje o sześciu nowo uznanych,  w tym manganu, fluoru , chloropiryfosu i DDT (pestycydy) , tetrachloroetylenu (rozpuszczalnik) , polibromowane difenyloetery ( środki zmniejszające palność ) .

  • Opracowanie przedstawia możliwe powiązania między tymi nowo uznanymi czynnikami neurotoksycznymi  i negatywnymi skutkami zdrowotnymi dzieci.
  • Mangan jest związany ze zmniejszeniem funkcji intelektualnej i zaburzeniem zdolności motorycznych.
  • Rozpuszczalniki są związane z nadpobudliwością i agresywnym zachowaniem.
  • Niektóre rodzaje pestycydów mogą powodować poznawcze opóźnienia.
  • Grandjean i współautor Philip Landrigan Dean twierdzą, że o wiele więcej substancji chemicznych może przyczynić się do cichej epidemii neurobehawioralnych deficytów występujących u dzieci.

Kontrolowania tej pandemii jest trudne ze względu na niedostatek danych pozwalających na zapobieganie i  na potrzebę ogromnej ilości dowodów niezbędnych do regulacji rządowych .

Bardzo niewiele chemikaliów były regulowane w wyniku neurotoksyczności rozwojowej  –  piszą autorzy.

Według autorów niezbędne jest regulowanie sposobu korzystania z substancji chemicznych  – aby móc skutecznie chronić rozwój dzieci na całym świecie. Proponują obowiązkowe testy chemikaliów przemysłowych i tworzenia nowej międzynarodowej agencji oceny przemysłowych środków chemicznych o potencjalnej neurotoksyczności rozwojowej.  Według autorów posiadamy testy sprawdzające – wystarczy prawnie ustanowić takie badania jako obowiązkowe.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!