Zespół Aspergera
grudzień 01, 2012

Zespół Aspergera to rodzaj całościowego zaburzenia rozowjowego (PDD – Pervasive Developmental Disorder). Jest to grupa schorzeń, które dotyczą opóźnień w rozwoju wielu podstawowych umiejętności takicj jak: komunikowanie się, korzystanie z wyobraźni. Został on po raz pierwszy opisany przez Hansa Aspergera, austriackiego lekarza, w 1944 roku.

Chociaż zespół Aspergera jest podobny pod pewnymi względami do autyzmu – innego , bardziej poważnego typu PDD – istnieją pewne istotne różnice .
Osoby z zespołem Aspergera zwykle funkcjonują lepiej niż osoby z autyzmem. Na ogół występuje u nich prawie normalny rozwój języka, chociaż mogą pojawiać się problemy z komunikacją oraz brak niepełnosprawności intelektualnej.

Jakie są objawy zespołu Aspergera ?
 Objawy mają rożne nasilenie oraz różnorodną konfigurację u danej osoby. Typowe objawy to :
1. Problemy z umiejętnościami społecznymi : osoby z zespołem Aspergera mają na ogół trudności w interakcjach z innymi i często są “niewygodne”
    w sytuacjach społecznych. Maja trudności z zaprzyjaźnianiem się, inicjowaniem oraz podtrzymywaniem rozmowy.
2. Ekscentryczne lub powtarzające się zachowania.
    Osoby z tym syndromem moga rozwijać u siebi dziwne zachowania jak np. wykręcanie ręki, machanie dłonią itd.
3. Niezwykłe troski lub rytuały.
    Osoby z zespołem Aspergera mogą rozwijać rytuały, które lubią i nie chcą ich zmieniać: np. ubieranie się w określonej kolejności.
4. Trudności komunikacyjne.
    Osoby z zespołem Aspergera podczas rozmowy z drugą osobą mogą nie nawiązywać z nią kontaktu wzrokowego. Mogą mieć problemy z rozumieniem
    i stosowaniem mimiki oraz mowy ciała. Z języka korzystają dosłownie, często nie rozumieją metafor, analogii czy żartów.
5. Ograniczony zakres zainteresowań. U osoby z syndromem Aspergera może wystąpić intensywne, niemal obsesyjne zainteresowanie jedną dziedziną
    np. rozkłady jazdy, harmonogramy sportowe, daty historyczne.
6. Problemy z koordynacją. Ruchy dzieci z zespołem Aspergera mogą wydawać się niezgrabne i niewygodne .
7. Wykwalifikowanie i talent. Wiele dzieci z zespołem Aspergera są wyjątkowo utalentowane  w danej dziedzinie, np. muzyka czy matematyka.

Jakie są przyczyny zespołu Aspergera ?
  Dokładne przyczyny zespołu Aspergera nie są znane. Jednak fakt, że w danej rodzinie występują cechy autystyczne lub cechy zespołu Aspergera wskazuje, że może to być syndrom dziedziczny. Często obserwuje się, że jeden z rodziców nosi cechy całościowego zaburzenia rozwojowego.  Występuje cztery razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Zwykle jest rozpoznawany u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Często pełna diagnoza następuje dopiero około 10 roku życia. Wiele dzieci nie zostaje w ogóle zdiagnozowanych, określa się je mianem introwertywnych, dziwnych, samotników.

Jakie są perspektywy dla osób z zespołem Aspergera?
Dzieci z zespołem Aspergera są narażone na ryzyko wystąpienia innych zaburzeń takich jak depresja, lęk, ADHD, schizofrenii i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Istnieje kilka opcji terapeutycznych, które zapobiegają rozwinięciu się dodatkowych chorób lub łagodzą i leczą powstałe trudności.
Ponieważ poziom inteligencji często jest średni lub wyższy niż średni, wiele osób z zespołem Aspergera są w stanie funkcjonować bardzo dobrze. Mogą one jednak nadal mieć problemy szczególnie natury społecznej.

Jakie metody terapeutyczne można zastosować?
W terapii zespołu Aspergera skuteczne są:
1. edukacja specjalna czyli dobrana do potrzeb jednostki
2. terapia modyfikacji zachowań
3. terapia poznawczo- behawioralna
4. farmakoterapia
Nieskuteczniejszą formą terapii jest terapia poznawczo-behawioralna, która łączy w sobie między innymi: modyfikację zachowań, nabywanie umiejętności społecznych, naukę radzenia sobie z emocjami, naukę adekwatnego przetwarzania kognitywnego.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd